Cursus Nederlands voor Brazilianen

Als een Braziliaan naar Nederland wil migreren op basis van een relatie, moet hij / zij eerst een Nederlands basisexamen halen. Dit examen moet in de meeste gevallen afgenomen worden op het Nederlands Consulaat in het land van herkomst van de partner. In het geval van een Braziliaanse partner, zal deze persoon het examen moeten afleggen op het Nederlands Consulaat in São Paulo, Brazilië. Gelukkig is er een online cursus beschikbaar waarmee je je kunt voorbereiden op dit examen.

Een 100% online cursus

Het basisexamen is een examen op taalniveau A1. De Cursus Basisexamen duurt 12 weken (24 lessen) waarin we aandacht besteden aan de 3 vereiste onderdelen:

  • Leesvaardigheid;
  • Spreekvaardigheid;
  • Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS).

De deelnemers moeten voor elk onderdeel een voldoende halen om het examen te kunnen behalen.

Het lesmateriaal wordt volledig online aangeboden via Google Drive en Google Doc, zodat de deelnemers altijd en overal toegang hebben tot het lesmateriaal. De docenten maken gebruik van interactieve opdrachten en oefeningen om de lesstof op een leuke en leerzame manier over te brengen. Zo wordt de lesstof niet alleen beter begrepen, maar ook beter onthouden.

Leesvaardigheid

Tijdens de lessen leert de cursist hoe je Nederlandse teksten kunt begrijpen en hoe je hier vervolgens vragen over kunt beantwoorden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het herkennen van belangrijke woorden en zinnen in de tekst.

Spreekvaardigheid

Ook de spreekvaardigheid van de cursist wordt getraind. Dit betekent dat de cursist leert hoe je gesproken vragen kunt beantwoorden en hoe je onvolledige zinnen kunt aanvullen. Er wordt ook geoefend met het voeren van alledaagse gesprekken.

Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)

Als laatste onderdeel wordt er aandacht besteed aan de Nederlandse cultuur, geschiedenis, normen en waarden en inrichting van de samenleving. De cursist leert bijvoorbeeld over Nederlandse feestdagen en gebruiken, maar ook over de politieke en maatschappelijke organisatie van het land.

Flexibele planning en locatie

Een groot voordeel van deze online cursus is de flexibiliteit in planning en locatie. Je kunt de lessen volgen vanuit je eigen huis en op tijden die voor jou het beste uitkomen. Ook kun je de lessen later terugkijken als je een keer niet aanwezig kon zijn. Dit maakt het makkelijker om de cursus te combineren met werk of andere verplichtingen. Via de website kun je meer informatie vinden en je direct inschrijven voor de cursus

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus worden de deelnemers intensief begeleid door professionele docenten, waaronder Mark de Jong. De cursus is zo opgesteld dat er aandacht wordt besteed aan alle drie de vereiste onderdelen van het basisexamen. Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan de Nederlandse grammatica en woordenschat, zodat de deelnemers de Nederlandse taal voldoende beheersen om het examen succesvol af te kunnen leggen.

Cursus Nederlands voor Brazilianen volgen?

Het leren van een nieuwe taal kan een uitdagende, maar ook zeer lonende ervaring zijn. Voor Brazilianen die naar Nederland willen verhuizen en een Nederlands verblijfsvisum willen aanvragen, is het behalen van het basisexamen een vereiste. Dankzij de online cursus basisexamen Nederlands kunnen Brazilianen zich op een efficiënte en effectieve manier voorbereiden op het examen en de Nederlandse taal leren vanuit het comfort van hun eigen huis. 

Met behulp van professionele docenten, interactieve lesmethoden en online lesmateriaal kunnen deelnemers zich optimaal voorbereiden op het examen en hun kansen op een succesvolle migratie naar Nederland vergroten. Het is belangrijk om de Nederlandse taal te leren en de Nederlandse samenleving te begrijpen om succesvol te integreren in Nederland. Het basisexamen en de bijbehorende cursus bieden Brazilianen de middelen en de begeleiding om hun kansen op een verblijfsvisum te vergroten.

Neem contact op voor meer informatie of kijk op de website wanneer er een nieuw trimester start om de cursus Nederlands voor Brazilianen te volgen.

Shopping cart
There are no products in the cart!